Benim Yolum Semineri Hakkında : Benim Yolum semineri herkesin kendi iş ve özel hayatını istediği gibi yaratabilmesi ve yaşayabilmesi için mutluluk ve başarı hissini yakalamasını, hedeflerini belirlemesini, hedeflerine uygun seçimler yapmasını ve bu hedeflere ulaşmak için herkesin kendi yolunu açabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Benim Yolum Seminer İçeriği : İş hayatı ve özel hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Çünkü yaşadıklarımızda hayallerimiz, hedeflerimiz ve seçimlerimiz çok önemlidir. Ancak bunu bazen zaman geçtikçe keşfedebiliyoruz ve geç kalabiliyoruz. Bu nedenle başarıya giden yolculukta bireyin kendini tanıması, hayatındaki hedeflerinin neler olduğunu belirlemesi ve kendisini nelerin mutlu ettiğini, nasıl motive olduğunu keşfetmesi çok önemlidir.

Benim Yolum seminerinde herkesin kendi iş ve özel hayatını istediği gibi yaratabilmesi ve yaşayabilmesi için mutluluk ve başarı hissini nasıl yakalayacağı, hedeflerini nasıl belirleyeceği, seçimlerini nasıl yapacağı ve bu hedeflere ulaşmak için herkesin kendi yolunu nasıl açacağı tartışılmaktadır.

Seminerde anlatılanlar iş hayatlarımızda, aile hayatlarımızda, ilişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda ve hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ip uçlarıdır.

Seminer interaktif ve uygulamalı çalışmalar içermektedir. Bu nedenle seminer katılımcıları pasif dinleyiciler değil, çalışmaları aktif olarak seminer esnasında yapan ve soru cevaplarla ilerleyerek kendi cevaplarını bulan kişilerdir.

Benim Yolum semineri, doğru seçimler yapıp yapmadığını net anlamak ve hem hayattaki hem de iş hayatındaki rolünü keşfetmek isteyen tüm katılımcılara açıktır.

  • Benim Yolum Seminerinin Süresi :

Minimum 2 saat

  • Benim Yolum Seminerinin Hedef Kitlesi :

Her yaş ve meslekten herkes ve her seviye öğrenciler