İnsan Kaynakları Profesyonli, Kişisel İnovasyon Stratejisti ve Yazar

Lisansını ve yüksek lisansını ODTÜ’te tamamlayan Şermin Yılmaz, 20 yılı geride bıraktığı iş hayatında insan kaynakları, inovasyon ve strateji geliştirme konularında çalışmıştır.

İş hayatına Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başlayan ve ardından Bilgi Üniversitesi’nde devam eden Şermin Yılmaz, kariyerine özel sektörde devam etmeye karar vererek yerli ve çok uluslu kurumlarda eğitim, işe alma, insan gelişimi ve insan kaynakları pozisyonlarında çalışmıştır. Bilgi teknolojilerinden, sigortaya, turizmden gayrimenkule ve telekomünikasyona kadar birçok sektörde, AIG, REMAX ve Kempinski gibi çok uluslu kurumlarda İnsan Kaynaklarının her alanında çalışmıştır.

Yıllar içinde hem İnsan Kaynaklarının her alanında tecrübe kazanmış, hem birçok farklı sektörde İK profesyoneli olarak deneyim edinmiş hem de yerli ve çok uluslu kurumlarda insan kaynakları alanında çalışmalara imza atmıştır.

Bugün TurkNet’te İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmekte ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon doktora programında çalışmalarını südürmektedir.

Yıllar içerisinde edindiği ve olgunlaştırdığı deneyimlerini dört kitapta toplamıştır, “Fikir Satıcısı”, “Her Gün Yeni Bir Ben”, “Aşk-ı Can” ve “Güneş Sarısı”.

Şermin Yılmaz, üzerinde uzmanlaştığı kişisel inovasyon kavramını, kişisel gelişim ve değişimin çok ötesinde yaşam alışkanlığına dönüşen, sürekli devam eden ve her an etkin bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bireyler düzeyinde kariyer planı ile beraber hayatın bütün alanlarını ele alarak, ne, nasıl, neden sorularının cevaplarını sırasıyla buldurmayı, kişiyi kendi aslı ile buluşturmayı, doğru kariyere doğru metotlarla yönlendirmeyi hedefler. Kurumsal düzeyde ise, inovasyon stratejisi, kurumsal potansiyeli tüm boyutları ile gerçekleştirerek kârlılığı artırmayı vadetmektedir. Bu doğrultuda Şermin Yılmaz’ın çalıştığı kurumlar önemli başarılar elde ederek, inovasyonun gücünü profesyonel yaşamda kullanmıştır.