Her gün dünyanın her yerinde, her dilde, her amaca hizmet eden ve her yaklaşımı destekleyen pek çok kişisel gelişim kitabı yayınlanıyor. Peki bu kitapları okumak gerekli mi ve faydalı mı?

Gerekli olup olmadığı kişiye göre değişir çünkü bazen merak, bazen fayda görmek, bazen çaresizlik, kişisel gelişim kitapları okumayı gerekli hale getirebilir. Faydalı olup olmadığı ise, kitabı okuyan kişinin okuduklarıyla ne yaptığına bağlıdır.

Okuyucu, okuduklarını bilgi dağarcığına ekliyor ve öğrendiklerini diğerleri ile sohbetlerinde kullanmak üzere zihninde tutuyorsa, bir faydası yoktur, aksine hammallıktır bu. Zihne ve bedene yapılan hammallık. Böyle kişiler için kişisel gelişim kitapları okumanın faydası yoktur. Kişisel gelişim kitapları çok bilen olma yöntemi değildir.

Oysa okuyucu okuduklarını önce içselleştirip ardından hayata geçiriyor ve faydalarını hayatında görerek her gün değişmeyi başarabiliyor ise, kişisel gelişim kitapları ve okudukları o kişi için kesinlikle faydalıdır.

Tüm kişisel gelişim kitaplarında her yazılan doğru, önerilen her yöntem doğru mudur peki? İşte buna da kişi kendisi karar vermelidir. Çünkü yazılanlar kendisine doğru geliyorsa ve ardınan uygulayıp hayata geçirince değişimini başarabiliyorsa, yazılanlar ve önerilen yöntemler o kişi için doğrudur ve kişi uygulamaya devam edebilir. Ancak kişi uygulayamıyorsa, okuduklarını hayata geçiremiyorsa ya da uyguladığında sonuç elde edemiyorsa, o kişisel gelişim kitapları o kişi için doğru değildir ve doğrusunu buluncaya kadar aramaya devam etmelidir.

Herkesin ihtiyacı ve doğrusu farklıdır. Herkes farklı yöntemler ile sonuçlara ulaşabilir. İşte bu nedenle kişi asla araştırmaktan ve aramaktan vazgeçmemelidir. Ve önemli olan kişinin kişisel gelişim kitaplarında okuduklarını hayata geçirerek faydalanması ve değişimini başarmasıdır.