İnove edilmesi gereken ilk ürün kişinin kendisi, kendi hayatı ve kendi kariyeridir. Bu nedenle hepimizin kişisel inovasyona ihtiyacı vardır.

Kişisel inovasyon, bireyin her gün hayatının bütününe bakıp daha başarılı, daha mutlu ve daha iyi bir kişi olmak için kişisel gelişim ve değişim sürecini her an alışkanlık haline getirmeyi hedeflemesidir. Kişisel inovasyon gelişim ve değişimin alışkanlığa dönüşmüş ve bireyin hayatın bütününe yayılmış bir yaklaşımdır, bu yaklaşım ise daimi mutluluğun anahtarıdır.

Kişisel inovasyonunu hedefleyen kişi ilk adım olan ilham ve hedef belirleme ile kendisini yeniden yaratmayı hedefleyerek hayat amacını keşfeder. İkinci adım olan ortaya çıkarma aşamasında ise birey yetkinlikleri ve gelişmesi gereken yönleri ile yüzleşir ve bunları kendisini yeniden yaratma sürecinde nasıl kullanacağını keşfeder. Üçüncü adımın olan hareket planını uygulamada ise kişi hareket planını uygulayarak kişisel inovasyonunun sürekliliğini başlatır. Son adım olan alışkanlık yaratmada ise kişi kendisini her gün yeniden yaratma ve kişisel inovasyonunu gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirerek hayatının bir parçası haline getirir.