İnove edilmesi gereken ilk ürün kişinin kendisi, kendi hayatı ve kendi kariyeridir. Bu nedenle hepimizin kişisel inovasyona ihtiyacı vardır.

Kişisel inovasyon, bireyin her gün hayatının bütününe bakıp daha başarılı, mutlu ve iyi bir birey olması için, zihin, beden ve ruh gelişimini hedefleyerek, bütünsel yaklaşımla, kişisel gelişim ve değişim sürecini her an alışkanlık haline getirmesidir.

Kişisel inovasyon bireyin gelişimini anlık ve durumsal olmaktan daha ileriye taşıyarak, zihin beden ve ruh gelişimini hedefleyerek, hayatının bütününe yaymasını ve bu yeni durumu alışkanlık haline getirmesini hedeflemektedir. Kişisel inovasyon sayesinde birey yetkinlikleri ve gelişmesi gereken yönleriyle ve kendisini durduran korku ve zihinleri-inançları ile yüzleşerek, bunları kişisel inovasyon yolculuğunda nasıl geliştireceğini ve kullanacağını keşfeder.

Kişisel inovasyonunu hedefleyen kişi ilk adım olan ilham ve hedef belirleme ile kendisini yeniden yaratmak üzere hayat amacını keşfeder. İkinci adım olan ortaya çıkarma aşamasında ise birey yetkinlikleri ve gelişmesi gereken yönleriyle ve kendisini durduran korku ve zihinleri-inançları ile yüzleşir ve bunları kendisini yeniden yaratma sürecinde nasıl geliştireceğini ve kullanacağını keşfeder. Üçüncü adımın olan hareket planını uygulamada ise kişi hareket planını hayata geçirerek kişisel inovasyonunun sürekliliğini başlatır. Son adım olan alışkanlık yaratmada ise kişi kendisini her gün yeniden yaratmayı ve kişisel inovasyonunu gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirir.