Globalleşen dünyada rekabet avantajı elde etmek için inovasyonun gücü tartışılmaz hale geldi. İnovasyon sayesinde kurumlar geleceği yaratabilir ve sürdürülebilir karlı büyüme sağlayabilir. Kurumsal inovasyonun temelinde inovatif kurum kültürü yaratmak vardır.

Kurumsal inovasyon 4 aşamadan oluşur:

  1. Hedef Belirleme
  2. Ortaya Çıkarma
  3. Uygulama
  4. Alışkanlık – Kültür Yaratma