Globalleşen dünyada rekabet avantajı elde edebilmek adına kurumlar için inovasyonun gücü tartışılmaz hale geldi. İnovasyon sayesinde kurumlar geleceği yaratabilir ve sürdürülebilir karlı büyüme sağlayabilir. Kurumsal inovasyonun temelinde ise inovasyonlarını gerçekleştirebilmek için inovatif kurum kültürü yaratmak vardır.

Kurumsal İnovasyon 4 aşamadan oluşur:

  1. Hedef Belirleme (Beginning)
  2. Ortaya Çıkarma (Context)
  3. Uygulama (Action & Incubation)
  4. Alışkanlık – Kurum Kültürü Yaratma (Result)