top of page

KENDİ MERKEZİNDEN KİŞİSEL İNOVASYON YOLCULUĞU

Kişisel inovasyon yolculuğu ancak kendi merkezinde kalarak mümkündür.


Değişimi hayatının bütününe yayarak kişisel inovasyonunu hedefleyen her birey için en önemli konu, inovasyonunu gerçekleştirme sürecinde kendi merkezinde kalabilmesidir. Kendi merkezinde kalmak ise ancak kişinin kendisini ve çevresini çok iyi tanıması ile mümkündür.

Kişisel inovasyon yolculuğundaki kişinin kendi merkezinde kalması, odak noktasının hep kendisi olması anlamına gelir. Kendi merkezinde olmak yalnız kalmak ve yalnız yaşamak değildir. Aksine herşeyin ve herkezin ortasında yaşamına aynen devam etmek ama her yaşadığının kendi içindeki yansımalarının farkında olmak demektir. Yaşanan her olay kişide bir duygu yaratır. İnançlar ve duygular tetiklenir. Bu durumlarda bireyin odaklanacağı konu yaşanan olay ve olayın yaşandığı kişi(ler) değil, kendi içindeki yansımalardır. Yaşanan her olay kişinin kendi merkezine ayna tutar ve kişi ancak merkezinde kalıp kendisini keşfederse ilerleme kaydedebilir.

Kişisel inovasyon yolculuğundaki kişinin kendi merkezinde kalabilmesi için kendisini çok iyi tanıması gerekir. Bunun için her olayda kişi kendisini iki anlamda keşfeder: Bunların ilki kendi güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri, ikincisi ise inanç ve korkularıdır.

Kişi güçlü yönlerini keşfetmek için bugüne kadar başarılı olduğu durumlarda kullandığı yetenek ve becerilerine bakmalıdır. Hem doğuştan gelen yetenekler hem sonradan kazanılan tüm beceriler hem de olaylara verdiği içsel ve dışsal olumlu tepkiler, kişinin güçlü yönlerinin tamamıdır. Kişinin geliştirmesi gereken yönelerini keşfetmesi için ise her olay ve durumda onu durduran, ertelemesine ya da vazgeçmesine neyin neden olduğuna bakması gerekmektedir. Örneğin, yakında yapacağı sunumu bir türlü tamamlamayan kişi sunum becerileri nedeniyle tamamlayamıyorsa sunum becerilerini geliştirmesi gerekmektedir.

Aynı durumda kişi sunumunu topluluk önüne çıkmaktan korktuğu için tamamlayamıyorsa geliştirmesi gereken topluluk önünde konuşma korkusu ya da başarısızlık korkusu ya da eleştirilme korkusu ya da yetersizlik korkusudur. Kişinin kendisini keşfettiği bu ikinci durum, güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmekten daha derindir ve kabullenmesi daha zordur. Bu nedenle inanç ve korkuları keşfetmek için kişi çevresindekilere sorarak onlardan yardım alabilir.

Kişisel inovasyon yolculuğu kendi merkezinde kalan ve kendi merkezinde kendisini keşfeden herkes için mümkün ve kolaydır.

9 views0 comments

Comments


bottom of page