top of page

KURUMSAL İNOVASYONA GİDEN YOL, KİŞİSEL İNOVASYONDAN GEÇER

Kurumum için inovatif çalışanlar nereden bulabilirim ve çalışanlarımın daha inovatif olmasını nasıl sağlarım?


Günümüzün zorlu pazar koşullarında fark yaratarak rekabet avantajı elde etmek için, her kurumun en önemli konusu, bu farkı yaratacak yeteneklere ulaşmak ve var olan çalışanlarının inovatif olmasını sağlamaktır. Bu nedenle kurumlar yetenekleri keşfetme yarışında öne geçmek için pek çok yöntem uyguluyor. Aynı zamanda çalışanlarının daha inovatif olması ve fikirler üretmesi için workshoplar ve projeler düzenliyorlar. Ancak tüm bu yaratıcı olma ve yeni fikirler üretme çalışmaları dahi belli bir çerçeve içinde ve aynı düzende yapıldığı durumda yeni fikir bile o düzenin dışına çıkamayabiliyor ve gerçek fark yaratacak ürün ya da hizmet bulunamıyor.

İşte bu nedenle kurumların fark yaratarak rekabet avantajı elde edebilmek için sorması gereken en önemli soru şudur? “Bir çalışan diğer bir çalışandan nasıl daha inovatif ve yaratıcı olur?” İşte bugünün dünyasında bu sorunun cevabını bulan şirketler yarış ipini önde göğüsleyebilecekler.

Gerçek inovasyonu hedefleyen bu sorunun cevabı da inovatif: Kurumlar hedeflerini, çalışanlarını kişisel inovasyona teşvik ederek ve kurum içi kişisel inovasyon kültürü yaratarak gerçekleştirebilirler. Kurumsal inovasyona giden yol, kişisel inovasyondan geçer.

Kişisel inovasyon, kişisel gelişimden farklıdır. Kişisel gelişim ve değişim anlık ve durumsaldır, kişisel inovasyon ise bireyin hayatının bütününe yayılır ve gelişim ve değişimi alışkanlık haline getirmeyi hedefler.Çünkü kişisel inovasyonda kişisel gelişimde olmayan strateji kurma vardır ve kişisel inovasyon strateji oluşturan bir yolculuktur. Bu sayede kişisel inovasyon bireye ne yapacağını söylemez, ne yapacağını bireyin kendisinin bulmasına yardımcı olur.

İşte bu nedenle bugün hedeflerine ulaşmak için kurumlar çalışanlarını kişisel inovasyona teşvik etmeli ve kişisel inovasyonlarını gerçekleştirebilecekleri kurum kültürü yaratmalıdır. Fark yaratarak rekabet avantajı elde etmek isteyen kurumlar kurumsal inovasyonu desteklerken hedeflerine bireyleri sayesinde ulaşabileceğini unutmamalıdır. Kurumsal inovasyon ve kişisel inovasyonun ortak noktası bireydir. Bu nedenle kurumlar yetenekler bulmak ve çalışanlarının yaratcılıklarını ortaya çıkarmak kadar, bireylerin kişisel inovasyonunu gerçekleştirebileceği bir ortam yaratmalıdır. Çünkü inove edilmesi gereken ilk ürün çalışanın kendisi, kendi hayatı ve kariyeridir. Ve ancak kişisel inovasyonunu gerçekleştiren çalışanlar kurumsal inovasyona katkı sağlayabilir.

6 views0 comments

Comments


bottom of page