top of page

YARATICILIK MI, İNOVASYON MU?

İnove edilmesi gereken ilk ürün kişinin kendisi, hayatı ve kariyeridir.


Son günlerde inovasyon, yaratıcılık ve yenilikçilik kavramları arasında kaldık ve yeni bir fikrin inovasyon mu yaratıcılık ya da yenilik mi olduğunu çoğu zaman karıştırır hale geldik. Aslında birbirine çok benzer kullanılmalarına rağmen aralarında çok temel bir fark var. Yaratıcılık ve yenilikçilik, bir ürün ya da hizmeti olduğundan daha farklı ve iyi hale getirmektir. Örneğin bir ürünün yeni rengini üretmek ya da şeklini değiştirerek daha pratik kullanılmasını sağlamak yaratıcılık ya da yenilikçiliktir. Oysa inovasyondan bahsettiğimiz zaman ticari bir başarı ortaya konulmaktadır. Örneğin, ürünün şeklini değiştirerek daha pratik kullanılmasını sağlamak, ürünün daha çok ya da daha karlı satılmasını sağlıyorsa, o fikre inovasyon deniliyor. Herhangi bir yenilikten bahsettiğimiz zaman ise ticari bir vurgu yapılmamakta, sadece ürün ve hizmeti farklı ve daha iyi hale getirmek için yaratıcılığın kullanılması anlaşılmaktadır. Kısacası yenilik ve yaratıcılığa ticari bir sonuç eklendiği zaman, inovasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle inovasyon geleceği yaratan ve sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayan bir yaklaşımdır.

Yaratıcılık ve inovasyon arasındaki fark, biz bireyler için de geçerlidir. Hepimiz hayatlarımızın farklı dönemlerinde daha iyi bir kariyer sahibi olmak, kazancımızı artırmak ve daha iyi bir hayat yaşamak istemişizdir. Kimi zaman bu isteklerimizi gerçekleştirebilmiş, kimi zaman ise isteklerimize ulaşamamışızdır. İsteklerimize ulaştığımız dönemler aslında kendi kişisel inovasyonumuzu gerçekleştirdiğimiz dönemlerdir. Bu nedenle bizler de kazancımızı artırmak ve bilgi, tecrube ve yeteneklerimizi kazanca dönüştürmek için kendimizi inove etmeliyiz. Kazancımızı artırmamız için kendimizi yenilemeli ve bu yeniliği kazanca dönüştürebilir hale getirmeliyiz. Bizler aynı kalırsak ve sadece geçen zaman, yani kıdem, karşılığı kazancımızın artmasını beklersek, sonuç almamız mümkün değildir. Bu gibi durumlarda da çoğunlukla dış faktörleri suçlarız. Oysa yapmamız gereken sadece kendi inovasyonumuzu gerçekleştirmektir. Kişisel inovasyonumuzu gerçekleştirerek daha iyi bir kariyere sahip olmak ve daha iyi bir hayat yaşamak için önce hayat amacımızı keşfetmeliyiz. Ardından hayat amacımızı gerçekleştirmek için güçlü ve geliştirmemiz gereken yönlerimizle yüzleşerek adım adım ilerlemeliyiz. Bu esnada kişisel inovasyonumuzu gerçekleştirmek için nedenimizin ne olduğunu net bir şekilde belirlemeliyizki zorlandığımız ve vazgeçmek istediğimiz anlarda o nedeni hatırlayıp, hayat amacımıza tekrar sarılabilelim ve kendimizi motiva edebilelim.

İnove edilmesi gereken en güzel ürün kişinin kendisidir ve kişisel inovasyon yolculuğu, kişinin yaşayabileceği en keyifli, en harika yolculuktur. Her gün değişen ve inovasyonuna tanık olan kişi, bu keyifle kendi inovasyonundan asla vazgeçmeyecektir.

11 views0 comments

留言


bottom of page